Hvad betyder Landing page?

Artiklen giver en grundig forklaring på, hvad en landing page er, dens formål, og hvordan den spiller en afgørende rolle i online markedsføring. Der bliver lagt vægt på vigtigheden af god design, content og brugervenlighed for at øge konverteringsrater. Der gives også praktiske tips til, hvordan man opretter en effektiv landing page, samt hvilke best practices og fejl der skal undgås for at sikre succes.

Grundlæggende om landing pages

En landing page eller en destinationside er en enkeltstående webside, som en besøgende ankommer til efter at have klikket på en annonce, et link i en e-mail eller lignende digitale vejledninger. Den primære hensigt med en landing page er at fokusere besøgendes opmærksomhed på et specifikt tilbud, en handling eller information, som kan lede til en konvertering. Konvertering kan være et køb, tilmelding til et nyhedsbrev, download af en e-bog, eller andre forretningsmål man har sat sig. Udfaldet, som siden søger at opnå, bør være tydeligt og let tilgængeligt for den besøgende, for at maksimere chancen for at nå det ønskede resultat. Et klart call-to-action (CTA) er altafgørende for at guide brugeren i den ønskede retning, og derfor skal dette element være fremtrædende og overbevisende på en effektiv landing page.

Formål med en landing page

Formålet med en landing page strækker sig videre end blot at fange besøgendes interesser. Det handler om at skabe en oplevelse, der fører dem nærmere det endelige mål: konverteringen. For at dette skal ske, skal siden være målrettet og skræddersyet efter de besøgendes forventninger og behov, hvilket ofte kræver, at den er optimeret til bestemte brugersegmenter eller reklamekampagner. En veludformet landing page tjener som broen mellem initial interesse og handling ved at minimere forvirring og fristelser, der kan aflede den besøgende. Den fjerner overflødig navigation og mulige distraktioner for at fokusere brugeren på én enkelt handling. På denne måde bliver landing pages et værktøj for virksomheder til at øge deres konverteringsrate ved at skabe et klarere og mere overbevisende budskab.

Design og brugervenlighed

Designet og brugervenligheden af en landing page er essentielle for at fastholde besøgende og føre dem hen imod den ønskede handling. En intuitiv navigationsstruktur, tiltalende visuelle elementer og kort, overbevisende tekst bidrager samlet til brugeroplevelsen. Det er også vigtigt, at siden er responsiv og dermed fungerer problemfrit på tværs af alle enheder, da en stor del af trafikken ofte kommer fra mobile enheder. Sidehastighed er en anden kritisk faktor, for besøgende forlader typisk en side hurtigt, hvis den indlæser langsomt. Derfor skal teknisk SEO og optimering af billeder og andre mediefiler tages i betragtning under udviklingen af en landing page. Sørg også for, at kontaktoplysninger, formularer og CTA’er er let synlige og tilgængelige for at fremme en gnidningsfri brugerrejse og tilskynde til handling.

Konverteringsoptimering

For at sikre at din landing page performer optimalt, bør du fokusere på konverteringsoptimering. Denne proces omfatter A/B-testning, hvor forskellige versioner af siden testes mod hinanden for at finde frem til, hvilke elementer der bedst fremmer konvertering. Det kan være alt fra overskriftens formulering og button design til de farver, der bruges på siden. Konverteringsraten kan ofte forbedres ved kontinuerligt at teste og tilpasse baseret på brugerdata, som viser, hvordan de besøgende interagerer med siden. Analysér besøgendes adfærd, og tilpas design og indhold for at modsvare de mønstre, der ses. Desuden er det vigtigt at have klare målinger for succes, så du kan vurdere effektiviteten af din landing page over tid og foretage de nødvendige justeringer for at optimere ydeevnen.

Best practices for landing pages

Når du arbejder med landing pages, er det nyttigt at følge nogle best practices for at sikre den bedst mulige konverteringsrate. Hold siden fokuseret og fri for forstyrrelser, brug klare og koncise budskaber og sørg for, at CTA’er er umulige at overse. Brug af tillidsskabende elementer som kundeanmeldelser, udtalelser, case studies eller sikkerhedsemblemer kan også øge troværdigheden og trygheden ved at foretage en handling på siden. Test altid din landing page på forskellige enheder og browsere for at sikre, at alle tekniske aspekter fungerer, som de skal. Vær også opmærksom på landing pages SEO, da en veloptimeret side kan tiltrække organisk trafik ud over den betalte trafik. Til sidst, men ikke mindst, sørg for at generere værdi for den besøgende ved at tilbyde dem noget relevant og attraktivt i bytte for deres engagement.

Fejl at undgå

Der er en række almindelige fejl, som man skal være opmærksom på og undgå, når man laver landing pages. Overbelastning af siden med for meget information eller for mange valgmuligheder kan overvælde besøgende og dermed mindske chancen for konvertering. En uklar CTA eller en CTA, der er svær at finde, vil også have en negativ indvirkning på konverteringsraten. Vær opmærksom på detaljerne i formularerne; for lange eller forvirrende formularer kan afholde folk fra at fuldføre den ønskede handling. Desuden skal du undgå at bruge forældet eller ikke-responsivt design, som kan skade brugeroplevelsen og virksomhedens troværdighed. Endelig skal du sørge for, at der ikke er tekniske fejl på siden, såsom døde links eller loadings-fejl, som kan føre til en frustrerende oplevelse for den besøgende.

Brug for hjælp til markedsføring eller webudvikling?

Få en gratis opringning, så kontakter en af vores specialister dig.